การชำระเงิน

จ่ายเงินด้วย QrCode-นมสดกดไลค์
จ่ายเงินด้วย Qr – Code ให้นมสดกดไลค์