เงื่อนไขการซื้อสินค้า

เงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

  • ซื้อขายที่นี่ เราไม่มีการโกง 100% ไม่เชื่อก็ลองเสิจดูได้

  • สินค้าทุกชิ้น เราจะหากล่องบรรจุให้ท่าน ฟรียกเว้น ไม่มี ท่านจะเสียค่ากล่องเพิ่ม

  •  ราคาที่เห็น ยังไม่รวมจัดส่ง

  • ราคาจัดส่งบางพื้นที่ห่างไกล อาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม เช่น ภูเขา โคก พื้นที่ห่างไกล ดอย  เกาะ ฯลฯ

  • สินค้า ซื้อแล้ว ไม่รับคืนทุกรณี

  • สั่งซื้อผิดเพราะ อ่านน้อย หรือไม่อ่าน ไม่ใช่ความผิดของคนขาย

  • สินค้าไหน ข้อมูลไม่เคลีย ไลน์มาถามได้ พูดกันให้ชัดๆ จะได้ไม่มีค้างคาใจกัน

  • ชำระเงิน ใช้บัญชี ตามนี้เท่านั้น

  • การส่งแบบเก็บเงินปลายทาง Cash On Delivery ท่านจะเสียค่าชาจเพิ่ม ร้อยละ 2 บาท ของค่าบริการ จากเคอรี่